(84-4) 3687.0969 | 0906.292.991 | 0903.243.876

Km 12+300 Quốc lộ 1A - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội

Giờ làm việc: Từ 8g00 - 17g00 (Nghỉ CN)

26/11/2015

Shell Morlina S2 BL 10

Dầu ổ trục và bôi trơn tuần hoàn trong ứng dụng đặc biệt
chi tiết
26/11/2015

Shell Morlina S2 B 150

Dầu Ổtrục công nghiệp & Tuần hoàn
chi tiết
26/11/2015

Shell Morlina S2 B 220

Dầu Ổ trục công nghiệp & Tuần hoàn
chi tiết
26/11/2015

Shell Morlina S2 B 32

Dầu Ổ trục công nghiệp & Tuần hoàn
chi tiết
26/11/2015

Shell Morlina S2 B100

DẦU TUÀN HOÀN VÀ Ổ TRỤC CÔNG NGHIỆP
chi tiết

Đơn vị thành viên: